Osposobljavanje za bolničara

U vremenu od 18.-26.listopada 2014.godine održano je osposobljavanje operativnih članova DVD-a za bolničara pod organizacijom VZGZ-a u prostorijama DVD-a Šestine. Osposobljavanju za bolničara pristupila su dva člana našeg DVD-a, Ivana Fijala i Matija Hrastovski.

Polaznici su obučeni za saniranje raznih ozljeda koje mogu zateći na intervencijama.