Kviz mladeži 2014.

Dana 12.04.2014. godine ekipa mladeži DVD-a nastupila je na Kvizu mladeži u kategoriji 14-18 godina.

To je bila prva ekipa mladeži DVD-a nakon dugog niza godina, a rezultat je puno rada voditeljstva DVD-a.

 

Ekipa je ostvarila 41. mjesto od 49 prijavljenih ekipa u toj kategoriji.

Rezultat nije bio prioritet, kako je već spomenuto, to je prva ekipa mladeži nakon dugo godina te smo VRLO ponosni na njih i

ostvareni rezultat.