Intervencije radi obilnog snijega 24-27.01.2014.

Dana 24.01.2014. godine je na Zagreb i okolicu pala ogromna količina snijega.

Na taj dan operativni članovi DVD-a provode preventivno dežurstvo, radi mogućih problema koje bi snijeg mogao napraviti.

Na kraju se dežurstvo pokazalo korisnim jer smo taj dan odradili 4 intervencije.

1. intervencija – Pčelični put 10 – tehnička intervencija – uklanjanje srušenih stabala s vozila

Broj sudjelovatelja: 3

2. intervencija – Šestinski dol 30 – tehnička intervencija – uklanjanje srušenog stabla s električnih vodova

Broj sudjelovatelja: 4

3. intervencija – Vidovčica 15 – tehnička intervencija - uklanjanje srušenog stabla s prometnice

Broj sudjelovatelja: 4

4. intervencija - Šestinski dol 30 – tehnička intervencija – uklanjanje srušenog stabla s električnih vodova

Broj sudjelovatelja: 5

25.01.2014.

5. intervencija – Koštacin 4 – tehnička intervencija – uklanjanje srušenih stabala s prometnice

Broj sudjelovatelja: 3

6. intervencija – Jelenovečki potok 14 – uklanjanje srušenih stabala s prometnice

Broj sudjelovatelja: 3

7. intervencija – Bosanska 9 – tehnička intevencija – uklanjanje srušenog stabla s prolaza stambene zgrade

Broj sudjelovatelja: 3