Intervencije 32-33

Dana 23./24.listopada 2014.godine po pozivu VOC-a zaputili smo se na adresu Žlebec 25.

Nakon dolaska na već spomenutu adresu s 4 vatrogasca zatekli smo kolege iz JVP Jankomir te kolege iz DVD-a Zapad. Radilo se o ispumpavanju vode te smo u 1:00 došli na smjenu DVD-u Zapad.

Nakon odrađene intervencije na adresi Žlebec 25 vratili smo se u spremište te smo dobili poziv za intervenciju na adresi Mali Bijenik 19 gdje se radilo o uklanjanju stabla, na intervenciji su sudjelovala 2 vatrogasca.