Intervencija br. 1

Dana 23.05.2015. DVD je bio pozvan na tehničku intervenciju ispumpavanja vode na adresu Ježdovečka 7b. Otišli smo na smjenu DVD-a Zapad s jednim vozilom i 4 vatrogasca. Na terenu smo bili 2 sata.