Intervencija br. 4

Dana 15.10.2015. DVD je bio pozvan od strane VOC-a na tehničku intervenciju ispumpavanja vode na adresu Zlatarska 12.

Izašli smo s 4 vatrogasca i zadržali se tamo 1,5 sati.