Intervencija Autobusni kolodvor Zagreb

Nakon obilnih kiša koje su pogodile zagrebačko područje, ali i ostatak zemlje, došlo je do velikih poplava o čemu mogu posvjedočiti

gotovo svi.

Međutim kada se mislilo da je sve prošlo, dobili smo poziv da se odazovemo na intervenciju ispumpavanja -2 kata Autobusnog

kolodvora Zagreb.

11. intervencija – Avenija Marina Držića 4 – ispumpavanje vode – ispumpavanje šahtova zbog navirućih podzemnih voda

Intervenciju preuzimamo od članova DVD-a Trešenjevka.

Kako su nam rekli djelatnici AKZ-a, njima podzemne vode naviru 2-3 tjedna nakon kiša, tako da smo se odazvali kako naviruće vode

ne bi potopile transformatorske stanice te svu ostalu opremu koja služi za rad AKZ-a.

Intervencija je trajala 2 dana i 2 noći nakon čega je zaključeno kako stabilni sustavi za ispumpavanje mogu sami preuzeti količinu

vode koja navire te da naša pomoć više nije potrebna.