Intervencija br. 3

Dana 17.09.2015. DVD je sudjelovao na tehničkoj intervenciji na Zagrebačkom Velesajmu gdje smo radili smještaj za izbjeglice.
Bili smo prisutni sa 4 vatrogasca u trajanju od 1,5 sati.