Intervencija br. 2

Dana 27.08.2015. bili smo pozvani u tunel u Mesničkoj ulici gdje smo premještali stare klupe.
Intervencija je trajala 2,5 sata.